הערות וביאורים

"ויה"ר שע"י פרסום קובצי חידושי תורה באופן שמלקטים את כל החידושים ביחד - נזכה בקרוב ממש לקיום היעוד ד"ואתם תלוקטו לאחד אחד בני ישראל" . . במהרה בימינו ממש, ובעגלא דידן".

(חג השבועות תשמ"ב)

 

כאן צוה ה' את הברכה

 

כללי

 

ארץ הקודש

 

ארצות הברית

 

רחבי תבל

 

מכונים וכוללים

 

Contact     צור קשר

Thanks! Message sent.